DE SK

Služby pre Vás

certifikat
certifikat

Certifikáty

Akreditovaná certifikačná spoločnosť ACB potvrdzuje, že spoločnosť CID METAL, s. r. o. má zavedený a používa systém manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001:2008 pre nasledujúce činnosti: Kovoobrábanie, nástrojárstvo
a zámočníctvo.

Kontrola kvality

Jedným z pilierov podnikania spoločnosti CID METAL je dodržiavanie kvality vyrábaných dielov na základe technickej dokumentácie. Výsledkom snaženia o 100% kvalitu našej produkcie je aj zavedenie systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2008. Sledovanie kvality produkcie sa začína na príjme materiálu a pokračuje sledovaním počas celého procesu výroby až po výstupnú kontrolu hotového výrobku. Naša spoločnosť má od roku 2012 zavedený systém riadenia kvality podla noriem ISO 9001:2008 a certifikát podľa EN ISO 14 001.

kontrola
indexA200